Privacy Policy

LettersbyAline hecht veel belang aan jouw privacy. Op deze pagina geven we je daarom graag wat meer informatie over onze privay policy.

Door de informatie en diensten van www.lettersbyaline.be te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met onze privacy policy en elk van de daarin opgenomen voorwaarden.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LettersbyAline verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken enkel de gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening of die we automatisch verzamelen door je activiteit op onze site.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een review/recentie op deze website aan te maken of door de vragen te beantwoorden die we stellen om een tekst voor u te kunnen opmaken, dit steeds in correspondentie en telefonisch.

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem).

- Bankrekeningnummer

 

LettersbyAline verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

- LettersbyAline analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

- LettersbyAline verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LettersbyAline verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld medewerking aan fiscaal of strafrechtelijk onderzoek).We stellen deze gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LettersbyAline gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LettersbyAline en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lettersbyaline@outlook.com

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LettersbyAline neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lettersbyaline@outlook.com

 

Contactgegevens:

https://www.lettersbyaline.be

LettersbyAline

Karel VI straat 1A

2180 Ekeren

België
lettersbyaline@outlook.com